Hypnotherapie Zuid Limburg

Riny Post-Dohmen

Wie ben ik?

Riny Post-Dohmen

Riny Post-Dohmen

Op zoek naar antwoorden over het hoe, wat en waarom in mijn en andermans leven ben ik terecht gekomen op de SUW (School der Universele Wijsheid) te Nijmegen.

Nadat ik de opleiding tot Hypnotherapeut en Analytisch therapeut afgerond had ben ik in 2002 gestart met mijn eigen praktijk voor Hypno- en Jungiaans-Analytische therapie.

Doel van de therapie is bewustwording van je eigen processen.

Hoe inzichtelijker deze zijn, hoe beter je jezelf leert kennen.

Hierdoor zul je zekerder van jezelf zijn en daardoor ook sterker in de maatschappij staan.

Daar elk mens en elk probleem anders is en er meerdere invalshoeken zijn zal er steeds een andere benaderingswijze zijn.

Dus, wil je aan jezelf werken, jezelf beter leren kennen en de door het leven ontstane obstructies aanpakken maak dan een vrijblijvende afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Geerstraat 8
6447 CB Merkelbeek

Telefoon: 046-4421488
en 06-28318355