Hypnotherapie Zuid Limburg

De samenwerkende (NBVH) hypnotherapeuten in zuid Limburg

Wat is Hypnotherapie?

Hypnotherapie is één van de oudste vormen van psychotherapie, waarbij trance gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. In trance kun je gemakkelijk contact maken met je onbewuste, dat deel van je dat veel kennis en wijsheid bevat over jou. Je bereikt zo gebieden in jezelf waar je met je rationele bewustzijn geen toegang toe hebt. Bijvoorbeeld delen van je die gedachtenpatronen, gewoonten of angsten in stand houden die belemmerend zijn voor je welzijn of voor je ontwikkeling.

Door deze problemen bewust te maken en je te richten op positieve en gewenste gedachten, gewoontes en gevoelens kunnen ze vaak losgelaten worden. Hierdoor is het mogelijk om op een ontspannen en prettige manier te werken aan het loslaten van negatieve patronen en het verwerken van moeilijke ervaringen. Hypnotherapie helpt je zo bijvoorbeeld om blokkades op te sporen, om nieuw gedrag aan te leren, om je motivatie te versterken en om fysiologische processen te beïnvloeden. Het stimuleren van genezende processen, het goed leren omgaan met emoties en het optimaal kunnen gebruiken en inzetten van je lichamelijke en geestelijke capaciteiten behoren allemaal tot de mogelijkheden. Kortom, je komt meer en meer in contact met je drive en je positiviteit?

De hypnotherapeut brengt de problemen samen met jou in kaart waarna jullie een doel voor de therapie vaststellen. Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Hypnotherapie is er bij uitstek op gericht om jou als cliënt als een uniek persoon te benaderen. Het uitgangspunt is dat je een eigen persoonlijkheid bent, met normen en waarden die je gevormd hebt vanuit jouw levenservaringen. Het aanboren en uitbreiden van je eigen hulpbronnen staat centraal. Het resultaat van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt als zij worden gecombineerd met hypnotherapie.

Het resultaat van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt als zij worden gecombineerd met hypnotherapie.

De samenwerkende (NBVH) hypnotherapeuten in Zuid Limburg

Ron Mai

In 1998 rondde ik de opleiding af bij de beroepsopleiding voor hypno,- gedrags- en verbaaltherapie te Velserbroek. De opleiding had als streven om met combinaties van diverse behandeltechnieken, korte doch effectieve behandelperioden aan te gaan.

Riny Post-Dohmen

Nadat ik de opleiding tot Hypnotherapeut en Analytisch therapeut afgerond had ben ik in 2002 gestart met mijn eigen praktijk voor Hypno- en Jungiaans-Analytische therapie. Doel van de therapie is bewustwording van je eigen processen. Hierdoor zul je zekerder van jezelf zijn...

Wim van Es

Het is soms niet gemakkelijk om iets over jezelf te vertellen op schrift. De beste overdracht vindt altijd plaats in een persoonlijk gesprek. Daarom is het voor mij belangrijk om de cliënt te leren kennen alvorens de therapie van start gaat. Het eerste kennismakingsgesprek, dat ongeveer 45 min. duurt, is gratis.

Suzanna Grandia

Ik ben opgeleid als Maatschappelijk Werkster en bij verschillende hulpverleningsinstanties werkzaam geweest als begeleidster en ambulant begeleidster. Ik wilde mij verder ontwikkelen om extra technieken in handen te krijgen om mensen met hun probleem te helpen.

Ine Hoeymakers

Na enkele jaren als hulpverlener gewerkt te hebben bij Jeugdhulpverlening Amsterdam en Heerlen en Vara’s Nachttelefoonwacht inHilversum volgde ik een opleiding in Gestalt-therapie en Psychosynthese en startte aansluitend mijn therapiepraktijk in 1992.

De hypnotherapeuten op deze website zijn geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten.

Image