Hypnotherapie Zuid Limburg

Wim van Es

Wie ben ik?

Ron Mai

Wim van Es

Het is soms niet gemakkelijk om iets over jezelf te vertellen op schrift. De beste overdracht vindt altijd plaats in een persoonlijk gesprek. Daarom is het voor mij belangrijk om de cliënt te leren kennen alvorens de therapie van start gaat. Het eerste kennismakingsgesprek, dat ongeveer 45 minuten duurt, is dan ook gratis. Na dit gesprek wordt bekeken of de hulpvraag voor beiden aanvaardbaar en haalbaar is.

Sinds 1994 ben ik Hypnotherapeut, Coach en Master practitioner in NLP. In 2012 heb ik mij bekwaamd tot Internationaal NLP Trainer en verzorg als zodanig gecertificeerde NLP opleidingen.

Het coachen van groepen behoort tot mijn dagelijks werk. Therapeut zijn, beleef ik met hart en ziel. Na een jarenlange spirituele reis is mijn bewustzijn in hulpverlening en levensbeschouwing enorm veranderd. Voor mij is het belangrijk dat de cliënt in tevredenheid terugkijkt op de therapie en het resultaat.

Hypnotherapie is voor mij een bewuste keuze geweest, vanwege de regressie naar ervaringen uit het verleden. Onbewust gedrag en onbewust handelen en voelen zijn in bijna alle gevallen terug te voeren op ervaringen uit het verleden. Door het onbewuste en de onbewuste processen bewust te maken, kun je ze een plaats geven en ben je vaak, en dat is een van de doelstellingen van therapie, in staat om de belemmeringen in het heden in een nieuw licht te zetten. Inzicht in het onbewuste geeft je uitzicht op de toekomst. Bewustwording en inzicht in de onbewuste processen van de cliënt hebben mijn grootste aandacht.

Rumpenerstraat 4A
6443 CD Brunssum

Telefoon: 06-24127622